Ο ιστότοπός μας https://bellissimoshop.gr, εφεξής «ο Ιστότοπος», είναι η ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία «Bellissimo Club». Ο «Ιστότοπος» και το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Bellissimo Club Ιωάννου Αναστάσιος και Σία Ετερόρρυθμη Εταιρεία», εφεξής «η Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Σαρανταπόρου, αριθμός 29 (ΑΦΜ 095510593)

Για τυχόν απορίες, σχόλια και παράπονα αναφορικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και τη λειτουργία του παρόντος «Ιστοτόπου» μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον αριθμό +30 2105743751 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Οι παρόντες όροι χρήσης, οι τρέχουσες τιμές του «Ιστοτόπου», τα στοιχεία παράδοσης και επικοινωνίας και η πολιτική αλλαγής-επιστροφής διέπουν τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, αφενός της «Εταιρείας», αφετέρου υμών ως αγοραστών των προϊόντων μας και αποτελούν στοιχεία της σύμβασης πωλήσεως. Παρακαλούμε πολύ να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν από κάθε αγορά, επειδή υπόκεινται σε αναθεώρηση και περιοδική ενημέρωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε κατά την κρίση μας αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές που τίθενται σε ισχύ μετά την υποβολή της παραγγελίας σας δεν την επηρεάζουν, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες όρους μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχοντας υπ’ όψιν ότι οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία με αναφορά στους Όρους και τις Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει ή συμπληρώνει τους σχετικούς όρους, δεδομένου ότι δίνεται απλώς και μόνον για να σας καθοδηγήσουν.

Ο «Ιστότοπος» είναι διαθέσιμος για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη και ορθή χρήση του «Ιστότοπου» και η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα, σε περίπτωση παραβιάσεων.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, να αναβάλουμε, να τερματίσουμε ή να καθυστερήσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στον «Ιστότοπό» μας ή να σταματήσουμε την πώληση των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού μας καταστήματος.

Κατά την πλοήγηση και αλληλεπίδραση στον «Ιστότοπό» μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι είστε νομίμως ικανοί να συναλλαχθείτε με την «Εταιρεία» μας. Εάν δεν συμφωνείτε, εν μέρει ή γενικά, με τους όρους που ορίζονται εδώ, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση των υπηρεσιών μας.

1. Γενικές πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον «Ιστότοπο» και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ωστόσο, η ακρίβειά τους υπόκειται σε τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή να εντοπιστούν ή έχουν προκύψει λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.

2. Επικοινωνία - Ενημερωτικό δελτίο

Όταν χρησιμοποιείτε τον «Ιστότοπό» μας συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ψηφιακά μέσα (email, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.) ή τηλεφωνικά, εάν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες. Η εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο δεν είναι υποχρεωτική για να πλοηγηθείτε στον «Ιστότοπό» μας και να αγοράσετε τα προϊόντα μας. Ωστόσο, εάν το κάνετε, ενδέχεται να λαμβάνετε απευθείας διαφημιστικό υλικό στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς η εγγραφή σας θεωρείται ως συγκατάθεση για τη λήψη τέτοιων πληροφοριών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν ορισμένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας δεν παραδοθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αν και λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αυτόν τον σκοπό, ή εάν καταλήξουν στο αρχείο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείται να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

3. Διαφήμιση

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαφημίζουμε τον «Ιστότοπο» και τα προϊόντα μας σε άλλους ιστότοπους ή μέσω κοινωνικών μέσων και να χρησιμοποιούμε cookies για αυτόν τον σκοπό. Διατηρούμε, επίσης, το δικαίωμα να φιλοξενούμε διαφημίσεις τρίτων μερών στον «Ιστότοπό» μας, οι οποίες ενδέχεται να σας ανακατευθύνουν σε άλλους ιστοτόπους. Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι διαφημίσεις δεν περιέχουν παράνομο, προσβλητικό ή ψευδές υλικό - περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη νομιμότητα και την καταλληλότητα των διαφημίσεων και διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε διαφήμιση θεωρείται ακατάλληλη κατά την κρίση μας.

4. Κοινωνικά δίκτυα

Μπορείτε να ακολουθήσετε την «Εταιρεία» μας στα κοινωνικά δίκτυα και να αλληλεπιδράσετε μαζί μας μέσω αυτών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας που προσφέρονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπονται από τους παρόντες όρους και πολιτικές. Η περαιτέρω αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ελέγχεται από εμάς και δεν φέρουμε καμία σχετική ευθύνη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις πολιτικές κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

5. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μας είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε τηλεφωνικά. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες και οι φωτογραφίες είναι αληθινές και ρεαλιστικές. Ωστόσο, υπόκεινται σε τεχνικά λάθη και δυσλειτουργίες, τα οποία ενδέχεται να μην έχουν προβλεφθεί ή ελεγχθεί ή να οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που δεν μπορούν να ελεγχθούν από εμάς. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέγουμε τα προϊόντα που πωλούμε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να αφαιρούμε ή να αντικαθιστούμε μερικά από αυτά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμή των προϊόντων και τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων.

Όλα τα προϊόντα εμφανίζονται και προσφέρονται σε εσάς μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

6. Προσωπικός λογαριασμός

Η εγγραφή σας ως μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας. Ωστόσο, εάν διαθέτετε λογαριασμό, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις προηγούμενες παραγγελίες σας, στη λίστα επιθυμιών σας και να απολαμβάνετε ειδικά προνόμια ως μέλος του Bellissimo Club.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό γρήγορα και εύκολα, είτε πραγματοποιώντας είσοδο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook είτε υποβάλλοντας το email σας και έναν κωδικό πρόσβασής. Εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook, θα πρέπει να μας δώσετε την άδεια να έχουμε πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχετε ήδη παράσχει στην εταιρεία Facebook.

Η εγγραφή σας ως μέλος είναι δωρεάν, προσωπική και φέρετε εσείς την ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Σε περίπτωση που αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα σας πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό. Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή.

7. Υποβολή παραγγελίας

Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες οποιαδήποτε ώρα και ημέρα ανεξαιρέτως. Για να αγοράσετε προϊόντα μέσω του «Ιστοτόπου» μας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρόσθετα στοιχεία, όπως τον ΑΦΜ σας σε περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας περιγράψετε το επιθυμητό προϊόν με λεπτομέρειες και να μας δώσετε τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία παράδοσης των προϊόντων. Για την ασφάλειά σας και την ορθή εξέταση των παραγγελιών σας όλες οι κλήσεις καταγράφονται.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς σας υπόσχεσθε και εγγυάστε ότι τα στοιχεία χρέωσης που έχετε εισαγάγει είναι έγκυρα και σωστά, προκειμένου η πληρωμή να εκτελεστεί σωστά μετά την αποδοχή της παραγγελίας από εμάς. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, επιβεβαιώνετε ότι είστε υπεύθυνοι για τη χρέωση και ότι είστε ο κάτοχος της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας των οποίων τα στοιχεία καταχωρίσατε. Εάν είστε ανήλικος κάτω των 15 ετών, η συναλλαγή είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του ενήλικα που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός σας.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται στη σελίδα του καλαθιού αγορών. Στο καλάθι σας μπορείτε να κάνετε όσες αλλαγές θέλετε, όπως να αφαιρέσετε προϊόντα ή να διαχειριστείτε την ποσότητα αυτών. Οι αλλαγές εφαρμόζονται μόλις πατήσετε το κουμπί «Ενημέρωση καλαθιού». Για να υπολογίσετε το τελικό ποσό της παραγγελίας σας, επιλέξτε τον τρόπο αποστολής που σας ταιριάζει και εισαγάγετε τυχόν κωδικούς έκπτωσης που δικαιούσθε. Όταν είστε βέβαιοι για την παραγγελία σας, επιλέξτε «Συνεχίστε με την πληρωμή». Στο επόμενο βήμα που φέρει τον τίτλο «Ολοκλήρωση αγοράς», συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες στη φόρμα με τον τίτλο «Πληροφορίες χρέωσης». Εάν τα στοιχεία χρέωσης διαφέρουν από τα στοιχεία αποστολής, κάντε κλικ στη σχετική επιλογή αποστολής και συμπληρώστε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλεί το προϊόν.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί περισσότερο. Αναλυτικά για τον τρόπο πληρωμής δείτε εδώ.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να επιλέξετε «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με όλες τις λεπτομέρειες της συναλλαγής και μόλις η παραγγελία σας παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών θα λάβετε ένα δεύτερο email συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παρακολούθησης.

8. Τιμές

Δεδομένου ότι η έδρα της «Εταιρείας» μας είναι στην Ελλάδα, όλες οι συναλλαγές γίνονται σε Ευρώ (€) και οι χρεώσεις του λογαριασμού ή της κάρτας σας εκτελούνται σε Ευρώ (€). Σε περίπτωση που η κάρτα ή ο λογαριασμός σας δεν είναι σε Ευρώ, το τελικό ποσό χρέωσης θα υπολογισθεί με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία την ημέρα χρέωσης της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Η «Εταιρεία» μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν χρέωση ΦΠΑ 24%.

9. Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του «Ιστοτόπου» μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κωδικών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Εταιρείας» μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και ιδίως τις διατάξεις του νόμου 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος ανήκουν στην «Εταιρεία» μας ή σε τρίτους που μας έχουν παραχωρήσει νόμιμα τη χρήση τους και μας εκπροσωπούν ή εκπροσωπούνται από την «Εταιρεία» μας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού του «Ιστοτόπου», χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της «Εταιρείας» μας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ιδιοκτήτη. Η εμφάνιση του υλικού στον «Ιστότοπο» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νοηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία - Επίλυση διαφορώ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του «Ιστοτόπου» μας ακολουθούν και είναι εναρμονισμένες με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και με το νόμο 2251/1994 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι εμπιστευτικές και διασφαλίζονται με πρωτόκολλα, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι ασφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του «Ιστοτόπου» μας. Τα Δικαστήρια Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της «Εταιρείας» και του χρήστη- καταναλωτή ή τρίτου.

11. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την υπ’ αρ. 70330/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών καταναλωτών παρέχεται πλέον μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ο χρήστης είναι καταναλωτής, δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός της επαγγελματικής ικανότητας και αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με μια αγορά που πραγματοποιείται από τον ιστότοπό μας, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ADR μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ADR) που διατίθεται στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/in dex.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

12. Εταιρική ευθύνη

Η «Εταιρεία» μας δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από αδυναμία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό σφάλμα.

13. Ευθύνη χρήστη

Η ευθύνη για τη γενική χρήση του «Ιστότοπου» και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση του «Ιστότοπου» οδηγεί αυτόματα σε τερματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση και μπορεί να κινήσει τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες εάν είναι απαραίτητο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά ότι δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον «Ιστότοπο» για παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων, αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση παράνομου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα της «Εταιρείας» ή δικαιώματα τρίτου μέρους.

14. Κώδικας δεοντολογίας

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. (https://www.greekecommerce.gr/gr/ kwdikas-deontologias/)

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies βοηθάνε στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας, με την αποδοχή των υπηρεσιών μας αποδέχεστε και τη χρήση των cookies. Όροι χρήσεις GDPR