Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας, η διαχείριση, η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελoύν προτεραιότητα για την Bellissimo Club, εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία». Η Bellissimo Club ενεργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγει, αποθηκεύει, διατηρεί και επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή συνεργάζεσθε με εμάς ως πελάτες, υπάλληλοι ή προμηθευτές. Συγκεκριμένα, τηρούμε όλες τις εγγυήσεις για την ασφαλή διαχείριση και προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με τον αριθμό 2016/679, εφεξής «ΓΚΠΔ», ο οποίος ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το νόμο 4624/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και υπογράφοντας τη σχετική δήλωση συγκατάθεσης αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, των οποίων οι όροι διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ υμών και της «Εταιρείας».

1. Πολιτική απορρήτου: Τελευταία τροποποίηση – Αλλαγές

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2021, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού νομικού πλαισίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Συνεπώς, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν τη δήλωση και να εφαρμόσει οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα και τις πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας τους, όπως απαιτείται από το νόμο, ή/και να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει ολόκληρο ή/και μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Εάν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή στις πρακτικές μας σχετικά με τα δεδομένα σας στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παρακάτω. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση που σας παρέχεται δεν αποτελεί αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τροποποίηση αυτής της Πολιτικής.

Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε στον ιστότοπό μας, να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και να αγοράζετε προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, θα πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, να μην αγοράζετε προϊόντα και να μην παρέχετε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε οποιαδήποτε μεταξύ μας σύμβαση και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας διατηρώντας τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται και υπογραμμίζονται κατωτέρω.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Bellissimo Club Ιωάννου Αναστάσιος και Σία Ετερόρρυθμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Σαρανταπόρου, αριθμός 29 (ΑΦΜ 095510593), εφεξής καλούμενη «η «Εταιρεία» ή «Bellissimo Club» ή «εμείς».

Ο Αναστάσιος Ιωάννου έχει ορισθεί ως «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» για την «Εταιρεία» μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας παρέχετε τα σχόλια, τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά σας σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εν γένει. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι η εποπτική αρχή της Ελλάδας (www.dpa.gr). Ωστόσο, θεωρούμε υποχρέωση και καθήκον μας να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

3. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων), άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση IP και δεδομένα τοποθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, του υπ’ αρ. 4624/2019 νόμου, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας εν γένει και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν ανώνυμα δεδομένα.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην «Εταιρεία». Ωστόσο, σε περίπτωση που επιλέξετε να μην το κάνετε, η συναλλαγή με την «Εταιρεία» μας ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, θα σεβαστούμε την επιλογή σας.

4. Ποια είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και πώς;

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, υποβάλλετε μια παραγγελία, ανοίγετε λογαριασμό, συμμετέχετε σε διαφημιστικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή καλώντας μας στον αριθμό +302105743751 ή αποστέλοντάς μας ένα email στη διεύθυνση [email protected].

Ενδεικτικά, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για εσάς:

 • Δεδομένα ταυτότητας όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, τα οποία μας παρέχετε κατά την υποβολή μίας παραγγελίας. Σε αυτό το σημείο, η ηλικία σας ελέγχεται από εμάς προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν μπορείτε να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συγκατάθεση άλλου προσώπου.
 • Δεδομένα επικοινωνίας όπως διεύθυνση, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, ανοίγετε λογαριασμό ή συμμετέχετε σε διαφημιστικές ενέργειες της «Εταιρείας» μας.
 • Λεπτομέρειες παράδοσης, όπως η διεύθυνση παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της οδού, του αριθμού, του ταχυδρομικού κώδικα, της πόλης ή του χωριού και της περιοχής, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία ή όταν επικοινωνούμε μαζί σας για να διευκρινίσουμε τις ειδικές λεπτομέρειες της αποστολής της παραγγελίας σας.
 • Οικονομικά στοιχεία όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, αξία συναλλαγής, παραστατικά, επιστροφές χρημάτων, στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και διεύθυνση χρέωσης που μας παρέχετε όταν πληρώνετε με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων κ.λπ. Τα στοιχεία της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η προέγκριση πληρωμής και η τελική χρέωση καταγράφονται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον (SSL). Εμείς σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζουμε και δεν χειριζόμαστε ή αποθηκεύουμε τα στοιχεία της κάρτας σας.
 • Δεδομένα συναλλαγής ή αγοράς, όπως ο τύπος των προϊόντων, η αξία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης, ο χρόνος αγοράς, το ιστορικό παραγγελιών, παράπονα, ο τρόπος πληρωμής, στοιχεία που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής προϊόντων ή επιστροφής χρημάτων, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, όνομα δικαιούχου, IBAN, τραπεζικό ίδρυμα κ.λπ.
 • Δεδομένα συμπεριφοράς καταναλωτή, όπως προτιμήσεις καταναλωτών κατά την περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα είδη που έχετε δει και αγοράσει, το καλάθι αγορών σας, η λίστα επιθυμιών σας, η δραστηριότητά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δώρα και οι κωδικοί έκπτωσης που εξαργυρώθηκαν, η συχνότητα, ο τρόπος και ο χρόνος αγοράς.
 • Τεχνικά δεδομένα όπως κανάλια - πηγέςπροέλευσης, διεύθυνση IP, ζώνη ώρας και τοποθεσία, στοιχεία σύνδεσης, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλα τεχνικά δεδομένα από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies παρακάτω.
 • Δεδομένα σύνδεσης όπως email, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies όπως πρόγραμμα περιήγησης, διεύθυνση IP, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών αλλά δεν έχετε αγοράσει ακόμα, η χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα που βλέπετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η λίστα επιθυμιών σας και οι ιστότοποι από τους οποίους ανακατευθυνθήκατε σε εμάς.
 • Δεδομένα μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας στη λήψη διαφημιστικού υλικού από εμάς και τρίτους και των προτιμήσεών σας σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σας - μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο - και της γνώμης σας σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς . Δεν συλλέγουμε πληροφορίες από κανένα πρόσωπο μικρότερο των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών.

Εάν είστε ανήλικος κάτω των 15 ετών, η συναλλαγή είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του ενήλικα που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός σας. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς είναι σημαντικό οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε να είναι ενημερωμένες και ακριβείς.

Συλλέγουμε απευθείας από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

 • Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά, θα πρέπει να μας δώσετε το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τα στοιχεία πληρωμής (στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.). Τα στοιχεία της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η προέγκριση πληρωμής και η τελική χρέωση πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος (SSL) των Οργανισμών Πληρωμών Visa και MasterCard. Ο ιστότοπος https :// bellissimoshop . gr / σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει και δεν χειρίζεται ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας σας.
 • Κατά τη διαχείριση κλήσεων για αναζήτηση πληροφοριών από την «Εταιρεία» μας ή για έκφραση γνώμης ή παραπόνων.
 • Όταν δημιουργείτε προσωπικό λογαριασμό θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα εγγραφής παρέχοντας τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το πλήρες όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση κατοικίας σας και έναν κωδικό πρόσβασης.Κατά την εγγραφή σας στο Newsletter μας, θα πρέπει να μας παρέχετε μόνο το όνομα και το email σας. Για να συμμετάσχετε σε διαφημιστικές δράσεις ή διαγωνισμούς θα πρέπει να μας προσφέρετε το πλήρες όνομά σας, το email σας και εάν η προωθητική ενέργεια λαμβάνει χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιθανώς τα στοιχεία σας στα κοινωνικά μέσα.

Συλλέγουμε με αυτόματα μέσα τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • Χρησιμοποιώντας cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες, ενδέχεται να εξάγουμε και να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως ποια προϊόντα βλέπετε και πόσο συχνά περιηγείστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ποια ενημερωτικά δελτία ανοίγετε, το περιεχόμενό τους και την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας μετά τη λήψη τους, τη λίστα επιθυμιών και το είδος των προϊόντων που προτιμάτε να αγοράσετε, τους όρους αναζήτησης που εισάγετε, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι χωρίς να ολοκληρώσετε την αγορά τους, την χώρα προέλευσης, την επιλεγμένη γλώσσα κ.λπ.
 • Μέσω του λογαριασμού σας δημιουργούμε το ιστορικό των παραγγελιών σας από το οποίο εξάγουμε τις προτιμήσεις σας και συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα των αγορών, την αξία των προϊόντων που προτιμάτε, την τοποθεσία σας κ.λπ.
 • Συλλέγουμε, επίσης, δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, για παράδειγμα τη διεύθυνση IP, τα στοιχεία σύνδεσης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούν οι συσκευές σας για πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ποιες σελίδες επισκέπτεστε πριν και μετά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας κ.λπ.

Συλλέγουμε τα παραπάνω δεδομένα για να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προτάσεις, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη.

Συλλέγουμε από τρίτους τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το πλήρες όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον φίλο σας που εισήγαγε τα στοιχεία σας προκειμένου να λάβετε ένα κουπόνι από εμάς ή για να σας στείλουμε ένα δώρο ή μια κάρτα δώρου μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 • Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία μας μέσω πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, ενδέχεται να συλλέξουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα απευθείας από τις πληροφορίες που έχετε παράσχει στην πλατφόρμα, εφόσον η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ακολουθεί τις αρχές του Κανονισμού GDPR και δικαιούται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας μαζί μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη σχετική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αυτών των τρίτων. Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα εξαγωγής και συλλογής οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων από εσάς προκειμένου να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε παράνομες ενέργειες εναντίον σας ή κατά της «Εταιρείας» μας ή τρίτων.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχονται από εσάς ή από τρίτους ή συλλέγοννται με αυτόματα μέσα, χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν ότι εάν το Ελληνικό ή Κοινοτικό νομικό πλαίσιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα διακόψουμε αμέσως τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για αυτούς τους σκοπούς.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να λάβουμε τις παραγγελίες σας, να τις επεξεργαστούμε και να στείλουμε τα προϊόντα σε εσάς.
 • Για να ελέγξουμε την ηλικία σας πριν εκτελέσουμε μια παραγγελία και να διαπιστώσουμε εάν μπορείτε έγκυρα να συμβληθείτε μαζί μας ή εάν χρειάζεσθε τη συγκατάθεση άλλου ατόμου.
 • Για να χειριστούμε τα αιτήματά σας, όπως υπαναχώρηση, αντικατάσταση προϊόντων, επιστροφή χρημάτων κ.λπ.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για θέματα που σχετίζονται με τις αγορές σας και να σας στείλουμε email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.
 • Για να διαχειριστούμε και επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
 • Για να σας βοηθήσουμε να ανοίξετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια βάση δεδομένων των πελατών μας και να την αναλύσουμε.
 • Για να σας αποστέλλουμε εμπορικό περιεχόμνο μέσω email (ενημερωτικό δελτίο), SMS ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα νέα, τα προϊόντα, τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές της «Εταιρείας» μας, εάν έχετε προηγουμένως συμφωνήσει ρητά (opt-in).
 • Να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας και να προσδιορίσουμε τις προτιμήσεις σας προκειμένου να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προτάσεις και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.
 • Για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των διαφημίσεων και των προσφορών μας.
 • Να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, των λοταριών και των διαγωνισμών στους οποίους έχετε συμμετάσχει.
 • Να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη.

6. Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η «Εταιρεία» μας θα σας ζητήσει μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από το νόμο και μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Η «Εταιρεία» μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία βάσει του σκοπού της επεξεργασίας τους και στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να μάθετε ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή συμπληρώνοντας μια σχετική αίτηση, εκτός εάν η διατήρησή τους απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία, για αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για τη δίωξη παράνομων ενεργειών, ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό μας ή δεν είναι απαιτείται πλέον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

7. Με ποιες νομικές βάσεις συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η νομική βάση με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η εκτέλεση συμβάσεως στην οποία είστε μέρος. Για σκοπούς επικοινωνίας είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σε θέματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας με την «Εταιρεία» μας, όπως όταν αγοράζετε ένα προϊόν προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη μη διαθεσιμότητά του, να σας ενημερώσουμε ότι η παραγγελία εκτελέσθηκε, για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση του προϊόντος, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αλλαγές στους Όρους χρήσης ή στην Πολιτική Απορρήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική που υιοθετεί η «Εταιρεία» μας. Η «Εταιρεία» μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργοποίηση και διαχείριση του λογαριασμού σας και τη συμμετοχή σας σε ενέργειες προώθησης υπό την προϋπόθεση ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.
 • Οποιοδήποτε νόμιμο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου τα συμφέροντα προστασίας δεδομένων σας δεν υπερισχύουν. Για τη διαχείριση και προστασία της «Εταιρείας» και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων, τις δοκιμές και τη συντήρηση του συστήματος, την υποστήριξη και τη διατήρηση δεδομένων. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία την δική σας, της «Εταιρείας» και οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον εξατομικευμένο λογαριασμό σας, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τις συναλλαγές και τις λίστες επιθυμιών που έχετε δημιουργήσει. Για να αξιολογούμε τις υπηρεσίες μας και να σας προσφέρουμε μια φιλική προς το χρήστη και προσαρμοσμένη εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης επικοινωνίας μαζί σας και των προτάσεων προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις αγοραστικές σας συνήθειες. Για να σας ενημερώνουμε για προσφορές, προϊόντα ή άλλες ενέργειες του Bellissimo Club, εάν είστε μέλος. Για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης και της εμφάνισης της «Εταιρείας» μας σε ιστοτόπους τρίτων. Για να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, των προϊόντων, των υπηρεσιών μας και των σχέσεών μας με τους πελάτες. Όταν βασιζόμαστε στα ως άνω συμφέροντα της «Εταιρείας» μας ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντοτε εκτιμούμε εάν αυτή η επεξεργασία υπερισχύει των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας που απαιτούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εάν θεωρούμε αυτή τη διαδικασία επικίνδυνη, δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε άλλο νόμιμο λόγο επεξεργασίας τους.
 • Για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση, όπως η διατήρηση οικονομικών δεδομένων συναλλαγών για φορολογικούς σκοπούς, η χρήση του email σας για την αποστολή επιβεβαίωσης της εκτέλεσης της παραγγελίας σας, κ.λπ.
 • Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω, νομική βάση μπορεί να είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία θα σας ζητείται πάντοτε προτού επεξεργαστούμε οποιαδήποτε πληροφορία (opt-in). Η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας είναι η νομική βάση για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του κινητού σας τηλεφώνου για εμάς ή τρίτους που συνεργάζονται μαζί μας για να σας αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις παραγγελίες ή ενημερωτικά δελτία ή για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία για διαφημιστικές ενέργειες και προσφορές.

8. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Η «Εταιρεία» μας δηλώνει ρητά ότι δεν θα κάνει καμία παράνομη ή ακατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεν θα μεταφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ωστόσο, η «Εταιρεία» μας μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε με τη ρητή συγκατάθεσή σας με συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρικών συνεργατών, όπως με εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσίες ταχυμεταφορών, προκειμένου να υποστηρίξουμε, να προωθήσουμε και να εκτελέσουμε τις συναλλακτικές μας υποχρεώσεις με την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία. Αυτοί οι πάροχοι δεσμεύονται συμβατικά να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει.

Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συνεργάζεται:

 • Με εταιρείες που φιλοξενούν και διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Με εταιρείες ταχυμεταφορών που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται την αποστολή των παραγγελιών σας, συλλέγουν τα χρήματα για λογαριασμό μας εάν χρειαστεί, παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα προϊόντα που επιστρέφετε λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής.
 • Με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και εταιρείες διαφήμισης - μάρκετινγκ που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό μας για να σας στέλνουν μηνύματα με εμπορικό περιεχόμενο (ενημερωτικά δελτία). Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο στην περίπτωση που μεταφέρουμε σε αυτό το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον, σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, τα νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς.

Τα διατηρούμενα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε δικαστική αρχή, στην αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρχή κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος της «Εταιρείας» μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν σε άλλους ιστότοπους τρίτων, δηλαδή συνεργαζόμενες εταιρείες που λειτουργούν και διατηρούνται αποκλειστικά από τις ίδιες και δεν ελέγχονται από εμάς. Συνεπώς, η «Εταιρεία» μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοτόπων. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στους ιστότοπους που επισκέπτεσθε, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τις δικές μας.

10. Αρχές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Τα δικαιώματά σας

Η «Εταιρεία» μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό της ακολουθούν τις αρχές της νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, δηλαδή τις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, των περιορισμών της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας.

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων που έχετε αποκαλύψει στην «Εταιρεία» μας. Για να είναι σαφές:

Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την «Εταιρεία» μας.

Το δικαίωμα να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και στις πληροφορίες που έχετε αποκαλύψει στην «Εταιρεία» μας.Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.Σε αυτήν την περίπτωση, θα τοδιαγράψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν:

1. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή έγινε επεξεργασία τους με άλλο τρόπο.

2. έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την «Εταιρεία» μας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

3. είστε αντίθετοι στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.

4. τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

5. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση βάσει νόμου στον οποίο υπόκειται η «Εταιρεία» μας.

6. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας στα παιδιά (άρθρο 8 του ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα να μην λαμβάνετε εφεξής διαφημιστικά μηνύματα από την «Εταιρεία» μας.

Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στην «Εταιρεία» μας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχαναναγνώσιμη μορφή, καθώς και το δικαίωμα ναμεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο «Υπεύθυνο Επεξεργασίας».

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται δωρεάν, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] είτε καλώντας μας στο 2105743751, εκτός εάν τέτοιου ίδους αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και συνεπάγονται υψηλό κόστος ή είναι προδήλως αβάσιμα. Σε αυτή την περίπτωση θα αναλάβετε το αντίστοιχο κόστος.

Εάν ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος
Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600
Φαξ: +30210 6475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :[email protected]

11. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε το απόρρητο, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Έχουμε έναν εκπαιδευμένο «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του απορρήτου σας και όλων των προσωπικών σας δεδομένων.

Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαφύλαξη των πληροφοριών που παρέχετε. Τα δεδομένα που υποβάλλετε στην «Εταιρεία» μας τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα για τη διασφάλιση του απορρήτου. Ζητάμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις απορρήτου και προστασίας δεδομένων. Κάθε συνεργάτης που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Από τη δική σας μεριά, δεν πρέπει να αποκαλύψετε τα δεδομένα ή τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε εισαγάγει για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, τα οποία είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Ωστόσο, η ασφάλεια των δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπόκειται και σε απειλές πέραν της σφαίρας επιρροής της «Εταιρείας» μας προερχόμενες από τεχνικές αδυναμίες του δικτύου που δεν ελέγχονται από την «Εταιρεία» ή σχετίζονται με λόγους ανωτέρας βίας.

Η «Εταιρεία» μας διενεργεί τακτικούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας στα συστήματα και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιεί για να διορθώσει τους παράγοντες που οδηγούν σε αναντιστοιχίες των δεδομένων που συλλέγονται.

12. Ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία

Εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας, η «Εταιρεία» μας έχει το δικαίωμα να σας στέλνει τακτικά διαφημιστικά - προωθητικά μηνύματα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομίου προκειμένου να σας κρατά ενήμερους για τα νέα της «Εταιρείας» μας.

Εάν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα έχετε την επιλογή α) να επιλέξετε τον υπερσύνδεσμο διαγραφής που περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή β) να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] δηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εφεξής σχετικά μηνύματα.

Μόλις η «Εταιρεία» μας λάβει το αίτημά σας, θα το εκτελέσει και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα.

Η «Εταιρεία», εάν διαπιστώσει ότι γίνεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση, όπως μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών emails χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να τερματίσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη κρίση της .

13. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2002/58/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ, του ν. 3471/2006 και τις Οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων που δόθηκαν στις 25.02.2020, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιωθεί η φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι διαδικτυακά εργαλεία που συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενους ιστότοπους τρίτων, προκειμένου να μετρήσουν την επισκεψιμότητα, να βελτιώσουν τη λειτουργία, το περιεχόμενο και τη συνολική εμφάνιση του ιστότοπού μας και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πελατών μας. Τα cookies δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε και συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Τα cookies συλλέγονται από εμάς και από τρίτους παρόχους μόνο μετά από τη ρητή συγκατάθεσή σας (opt-in) αφού λάβετε σαφείς και εκτενείς σχετικές πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά όταν επισκέπτεσuε τον ιστότοπο στο μέλλον. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, ελέγξτε την περιοχή υποστήριξης και βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, διαγράφοντας τα cookies μας ή απενεργοποιώντας τη συλλογή cookies στο μέλλον, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Η Bellissimo Club ενδέχεται να συλλέξει τις ακόλουθες κατηγορίες cookie.

Προσωρινά και μόνιμα. Τα προσωρινά cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο και διαγράφονται μόλις την εγκαταλείψετε. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς, όπως π.χ. τα cookies που αφορούν τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι σας ή αυτά που είδατε πρόσφατα.

Cookies τρίτων εγκατεστημένα από ιστότοπους τρίτων ή κοινωνικά μέσα στα οποία εισέρχεσθε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Αυτά τα cookies διέπονται από τις Πολιτικές Cookies κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά, επομένως σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις σχετικές πολιτικές.

Bασικά Cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και η αποδοχή τους διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Cookies απόδοσης τα οποία εξυπηρετούν στατιστικούς σκοπούς και ως cookies τρίτων διέπονται από τις Πολιτικές Cookies κάθε τρίτου μέρους και θα πρέπει να διαβάσετε τις σχετικές πολιτικές. Μάρκετινγκ Cookies τα οποία είναι cookies τρίτων που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις προσφορές μας με βάση τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη. Δεδομένου τούτου, ενδέχεται να μπορείτε να βλέπετε σχετικό διαφημιστικό υλικό όχι στον ιστότοπό μας αλλά σε πλατφόρμες τρίτων.

Τα περισσότερα μενού των προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν διάφορες επιλογές σχετικά με τη διαχείριση των cookies. Μπορείτε να επιτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή των υφιστάμενων ή να ζητήσετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που εγκαθίστανται τα cookies. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας ότι εάν απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του ιστότοπού μας, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται να επηρεαστεί.

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιήσουμε την Πολιτική Cookies κατά την κρίση μας. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση της τροποποιημένης Πολιτικής Cookies στον ιστότοπο. Προς ενημέρωσή σας, θα υπάρχει μια ειδοποίηση αναρτημένη στην αρχική μας σελίδα, στην οποία θα αναφέρεται η ως άνω τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μετά από τέτοιες τροποποιήσεις, θεωρείται ότι τις αποδέχεστε.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, θα πρέπει να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εάν πιστεύετε ότι δεν ακολουθήσαμε τις αρχές που καθορίζονται σε αυτήν, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή καλέστε μας στο +302105743751

Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies βοηθάνε στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας, με την αποδοχή των υπηρεσιών μας αποδέχεστε και τη χρήση των cookies. Όροι χρήσεις GDPR